:
:
:
v
 
v
/
c
c
c
-
:1 1          : 1
  /
:1 1          : 1
0 ()
(+04:00 )